Blog

“M’ESTIMO PERQUÈ EXISTEIXO”

La consciència es constitutiva del ser humà, però aquesta consciència en les fases més inicials de les nostres vides no és possible. El nadó quan neix no és conscient del món on està i no es reconeix a sí mateix per saber i demanar què és el que necessita. És per això que en aquestes fases primerenques és essencial la mirada de l’altre per la nostra supervivència.

De la qualitat d’aquesta mirada “aliena” dependrà la mirada pròpia, doncs al cap i a la fi, hem estat constituïts per la mirada dels demés. La mirada de la mare i del pare et legitima, et reconeix, t’estima i et dóna permís per ser… Aquesta mirada “aliena” serà la base del propi coneixement i de la nostra consciència, i d’aquesta dependrà la nostra autoestima.

Popularment, l’autoestima se sosté per la valoració que ens fem de nosaltres mateixos. I aquesta visió fragilitza el propi concepte. Intento explicar-me millor. Una valoració està en funció dels valors que dónes i els valors són variables. Això situa la teva autoestima (la teva pròpia estima) en un lloc perillós, doncs variarà segons els valors-criteris vagin canviant. Imaginem-nos que el que més valorem de nosaltres mateixos és la capacitat de persistència davant les adversitats. Què ocorrerà amb el nostre amor propi el dia que estiguem fatigats, avorrits o cansats i no puguem persistir en una tasca? Deixaràs d’estimar-te? O, què ocorrerà en el cas que la nostra estima estigui basada en la valoració dels altres? No assoleixo les seves expectatives o crec no ser tan intel·ligents com l’altra persona? Si l’amor a nosaltres mateixos es basa en valoracions, ens estem venent a les lleis del mercat. El nostre reconeixement no ha de basar-se ens els mèrits, èxits o allò que podem fer perquè ens distancia del nostre SER. L’autoestima, tal i com diu el seu nom hauria de basar-se en l’estima: l’amor i si és estima ha de ser estable. Així doncs, podríem traduir autoestima com “autoamor”.

Des de la nova visió, la de l’amor, la nostra pròpia estima està sempre amb nosaltres i roman malgrat les circumstàncies, qualitats i defectes. L’autoestima està relacionada amb dos conceptes: l’autoimatge (concepte que es té de sí mateix) i l’autoacceptació (reconeixement de les qualitats i defectes). Ens acceptem sense condicions, igual que si estimem a algú. Així, tenir una autoestima bona implica estimar-nos bé, tenir cura de nosaltres mateixos; comprendre’ns per aprendre dels nostres errors; poder ser autèntics pel fer de ser i existir; podem reconèixer el que hi ha i ser humils.

Com una mare diria al seu fill, el mateix ens hem de dir a nosaltres mateixos: “m’estimo, perquè existeixo” – sense afegir més condicions.

Write a Comment