Teràpia familiar

Els objectius principals de la teràpia familiar són la millora del seu funcionament. Promoure entre els membres comprensió i recolzament emocional, així com facilitar el desenvolupament d’estratègies i habilitats en la resolució de conflictes.

La intervenció dels psicòlegs a nivell familiar, permet gestionar dificultats en la relació establerta entre els pares-fills, encarar processos de separació i divorcis, adaptació de l’arribada de nous membres a la família (nous germans, adopcions, avis, etc.), gestionar conflictes amb la família extensa, l’acomodació al cicle vital dels membres i millorar la comunicació entre ells. Des d’aquesta perspectiva cada membre de la família intervé directa o indirectament a la dinàmica disfuncional i quan aquesta tendeix a cronificar-se, pot resultar de gran ajuda acudir a teràpia.

Terapia_familiar