Psicologia Jurídica

La psicologia Jurídica es un àrea de treball i investigació especialitzada, amb l’objectiu d’estudiar el comportament dels actors jurídics en l’àmbit del Dret, la Llei i la Justícia. Adaptant-nos a les necessitats i característiques de cada cas, realitzem avaluacions psicològiques de forma objectiva i professional, amb la finalitat d’elaborar un dictamen pericial que serveixi d’auxili al Jutge per a la presa de decisions sobre les persones implicades en un conflicte legal.

Junt amb l’avaluació i realització de l’informe pericial, també es realitzen assistències a judici i ratificació del dictamen pericial en sala. Àmbits d’actuació:

  • Informes pericials en l’àmbit penal.
  • Informes pericials en l’àmbit familiar.
  • Informes pericials en l’àmbit civil i laboral.
  • Informes pericials en l’àmbit de menors.
  • Assessorament psicològic jurídic a professionals de l’àmbit del dret.
  • Contrainformes.

Psicologia Juridica