Informe Pericial

1ª FASE: ENTREVISTA O ENTREVISTES INICIALS. Es realitza una o més entrevistes amb l’objectiu principal de recollir tota la informació necessària per tal de valorar l’estratègia més adequada per la redacció del dictamen pericial.

 

2ª FASE: ENTREVISTA CLÍNICA I PROVES DIAGNÒSTIQUES. En aquesta fase s’inicia el procés d’avaluació mitjançant l’entrevista clínica i realitzant les proves psicològiques necessàries.

 

3ª FASE: REALIZACIÓ I ENTREGA DE L’INFORME PERICIAL. Després de la realització de les proves pertinents, es procedirà a l’anàlisi de la informació recollida i a l’elaboració de l’informe pericial que s’utilitzarà com a prova en el procés legal.

 

4ª FASE: RATIFICACIÓ DE L’INFORME PSICOLÒGIC PERICIAL DAVANT ELS JUTJATS. Ratificació del dictamen pericial en vista oral en els casos en que sigui necessari.

Atenció Psiquiátrica