Dolor crònic

El dolor sostingut és una de les principals causes d’atenció mèdica i malestar en l’actualitat, doncs acaba convertint-se en el centre de vida de les persones que el pateixen. Conviure amb ell requereix d’una gran fortalesa emocional, ja que l’angoixa en molts àmbits és present: a nivell físic (dolor, cansament, medicació), a nivell relacional (degut a l’aïllament progressiu), a nivell familiar i anímic (les persones se senten malament, canvien dràsticament el seu funcionament i hi ha una gran angoixa pel futur).

A nivell psicòlogic, el dolor es defineix com un estat intern subjectiu de malestar que provoca sentiments de desesperació, frustració, ira, desmoralització, aïllament i depressió. És de caràcter multidimensional i la seva intervenció abraça una varietat de professionals: metges, infermers, fisioterapeutes i psicòlegs, entre altres.

Els psicòlegs que treballem amb el dolor crònic ajudem a reconèixer, comprendre i acceptar que els factors cognitius, afectius i físics estan interrelacionats a l’experiència del dolor amb el convenciment que es poden aprendre noves formes de pensar, sentir i actuar més adequades. El nostre objectiu és ajudar a la persona a aprendre a conviure i donar-li eines per afrontar aquesta nova realitat.

Terapia_dolor_cronic