Categoria: Depressió

DEPRESSIÓ POSTPART

La depressió postpart  és una depressió patida poc després d’haver tingut un fill, normalment durant el primer mes posterior tot i que es considera depressió postpart fins els 3 mesos després d’haver parit. Es tracta d’un tipus de depressió freqüent que la pateix una de cada deu mares.

Tot i que les causes concretes no acaben de quedar clares sembla que, probablement, els canvis hormonals que tenen lloc en l’embaràs i el post part afegit a situacions de l’entorn de la mare (poc suport de la parella, poc suport de la família, nadó prematur) i d’ella mateixa ( tipus de lactància no decidida per ella, mala experiència del part) poden iniciar o exacerbar la simptomatologia depressiva.

Se sap també que el cúmul de circumstàncies fisiològiques després del part, com són manca de son i l’esgotament, alteracions tiroïdals i anèmia poden repercutir en l’estat d’ànim de la mare.

D’altra banda, des d’un punt de vista sociològic,  la idea preestablerta d’una maternitat idealitzada i la pressió social actual en el món occidental fa que les dones es puguin sentir estigmatitzades i no siguin capaces d’afrontar el que senten o pensen i demanar ajuda.

Els símptomes són els comuns d’una depressió, ànim trist, fatiga, manca d’ interès i dificultats per disfrutar de les coses, pensaments negatius i ens els casos més greus pensaments sobre la mort. Com a símptoma específic cal saber que hi ha mares que degut a la tristesa que presenten i els sentiments negatius i pessimistes poden presentar sentiments de rebuig cap el seu fill dificultant així el vincle amb el nadó i el seu correcte desenvolupament psicomotor els primers mesos de vida.

El tractament més adequat és psicofarmacològic i psicològic. Per una banda, si el cas és moderat o greu cal iniciar tractament amb fàrmacs antidepressius i iniciar teràpia psicològica amb l’objectiu de millorar la simptomatologia i així aconseguir un millor vincle mare- nadó.

Es tracta d’un trastorn greu ja que afecta a la mare que el pateix i la relació primerenca amb el seu fill. Degut a l’estigma que existeix per la significació de la maternitat en la nostra societat és important conscienciar-nos de l’existència d’aquest trastorn per així detectar-lo precoçment i ajudar a les mares que el pateixen.

Si busques un centre de teràpia psicològica a Barcelona per tractar aquest tema o d’altres relacionats, a Kairós trobaràs professionals centrats en tu.