Model Cognitiu-Conductual

La teràpia cognitiu-conductual és una fusió de la psicologia cognitiva i la conductista. Que parteix de la base que les persones naixem amb una herència i un temperament determinats que interactuen amb l’entorn. Aquesta interacció s’entén com un procés d’aprenentatge, gràcies al qual podem adquirir diferents maneres de pensar , sentir i actuar, creant així una personalitat determinada per a cada individu.

Aquest procés d’aprenentatge no és unidireccional. Per tant , des d’aquesta perspectiva , creiem que canviant aspectes de la nostra conducta farem valoracions a nivell cognitiu diferents i viceversa. A través de tècniques tant comportamentals com cognitives es produiran canvis en totes les àrees de l’individu per poder, així , reaccionar de la millor manera possible davant de les diferents situacions que ens dóna la vida.