Protecció de dades

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades 15/99 (LOPD), del 13 de desembre, i també segons el corresponent Reglament d'aplicació (Reial decret 994/99 ), Centre Teràpia Psicològica Kairós es compromet a utilitzar les dades sol·licitades de manera totalment confidencial i amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, a fi d'evitar accessos i tractaments no autoritzats. Així mateix, les dades no seran cedides a tercers, ni utilitzades per a finalitats que no siguin estrictament la pròpia teràpia psicològica.