Per que serveix un Informe Pericial Psicològic?

L’objecte de l’informe pericial es l’anàlisi del comportament humà en l’àmbit de la Llei i el Dret. D’aquesta forma, el perit psicòleg pot emetre el seu testimoni com expert en un judici sobre les persones implicades en un conflicte legal.