Existeixen diferents models de teràpia?

Sí, existeixen diferents formes d’apropar-se a l’ésser humà.

Les persones som complexes, úniques i diferents, i la psicologia ha desenvolupat diferents models per treballar aquesta complexitat. Així, trobem models de teràpia que se centren més en el passat de la persona i altres més en el present; d’altres contemplen el desig com a motor del psiquisme humà; d’altres prioritzen la conducta per sobre de les idees o les emocions; també trobem mirades més holístiques de l’ésser humà, i que l’acompanyen en una cerca personal de sentit…

A Kairós ens identifiquem amb un paradigma humanista i constructivista, que prima la subjectivitat i els significats personals, es a dir, com la persona construeix el seu món i com aquesta visió el posiciona, i és generadora de benestar i malestar. El nostre objectiu és que la persona que comença una psicoteràpia prengui consciència del seu posicionament en el món i es responsabilitzi activament d’un procés de canvi i evolució personal.

Treballem des de models de teràpia cognitiva i sistèmica.