En què consisteixen les sessions?

Les sessions van orientades a poder ajudar al màxim al client amb la seva demanda. És per això, que en les primeres sessions serà necessari explorar al màxim, avaluant i preguntant tot allò que el psicòleg necessiti per entendre la situació. És important una actitud col·laboradora, doncs finalment a les sessions es treballa amb el material que el client vulgui compartir. Una vegada el psicòleg ha pogut comprendre la demanda principal, entre ell i el client acordaran quins són els objectius que es volen assolir i quin serà el pla d’intervenció. Al llarg de les sessions s’aniran utilitzant les estratègies i tècniques que el psicòleg consideri més adequades perquè la persona se senti capacitada en afrontar el problema.