Quina duració té la intervenció?

La duració de la intervenció és relativa a cada individu, en funció de les sessions que necessiti per aconseguir l’objectiu terapèutic acordat i en funció del tipus de demanda. De vegades, són consultes puntuals que podrien requerir de 3 a 5 sessions, i d’altres són processos personals més complexes. La mitjana de sessions en teràpia individual i familiar són de 15 a 20 sessions.

Els psicòlegs del centre treballem amb la filosofia de no fer sessions innecessàries de més, però sí fer el número adequat per a que la persona assoleixi els seus objectius.

Tanmateix, la freqüència de les sessions és variable. A l’inici acostuma a ser setmanal, i després el psicòleg l’anirà espaiant quinzenalment o cada quan cregui convenient.