En què consisteix la primera visita?

En la primera visita el client fa un dels passos més importants i més difícils del procés: assistir a la visita per tal d’exposar el motiu de consulta i/o les inquietuds que li sorgeixin. És un acte de valentia. Els objectius que pretenem amb aquesta primera visita són que el client tingui un primer contacte amb el terapeuta, que aquest, pugui recollir la demanda i estableixin conjuntament els objectius de treball (és a dir, tenir una proposta d’intervenció).

A vegades, la demanda està molt clara, però quan no hi ha un motiu clar, aquesta visita també serveix per identificar què és el que us preocupa i us ha portat fins aquí. A partir d’aquí, s’intentarà crear un espai de confiança on el client podrà expressar-se amb comoditat, tranquil·litat i sense cap tipus de pressió. La demanda pot anar destinada a un mateix o per la preocupació cap a un tercer. Tant en una situació com en l’altra, en aquesta sessió el terapeuta preguntarà tot allò que consideri necessari per entendre el cas. A vegades, amb una sola sessió no és suficient i serà necessària una segona per proposar el pla d’intervenció. És en aquestes visites on el client i el terapeuta estableixen els objectius a treballar.

Finalment, tot quedarà en mans del pacient i, si sent que ha trobat el seu espai de confiança a Kairós, l’esperarem per poder continuar amb la resta del procés.