Model Sistèmic-Familiar

El treball terapèutic des d’un model sistèmic familiar, o bé, una teràpia familiar, analitza el funcionament de la família, no centrant-se exclusivament en l’individu – com sí es fa en altre tipus de teràpies -. Considerem que la forma en que els membres d’una família interaccionen, es posicionen, així com l’estil comunicatiu que mantenen és fonamental per entendre la seva dinàmica relacional. Els psicòlegs sistèmics, analitzem doncs, aquells elements generadors de malestar, a la vegada que potenciem les pròpies fortaleses i recursos. Serà un treball conjunt amb els membres per millorar la seva forma de relacionar-se fins ara.