Model Constructivista

El significat de l’experiència és una construcció personal única determinada pel recorregut vital de l’individu: les vivències i eleccions de cadascú, l’entorn familiar, l’educació, etc. Un mateix esdeveniment podrà ser interpretat de múltiples maneres en funció de qui el miri. Des del model constructivista, els psicòlegs treballem amb els significats de les persones que constitueixen la seva realitat, intentant flexibilitzar la seva comprensió i incrementar el prisma i complexitat davant del món. Entenem doncs, que no hi ha una realitat objectiva, sinó que aquesta ve determinada per la construcció activa que fa l’individu, amb els esquemes que la persona ja posseeix.

“Busquem promoure el canvi en la persona, des de la pròpia persona”

És a dir, amb la nostra intervenció terapèutica incentivem a l’individu perquè movilitzi els seus propis recursos, sent ell l’origen del propi canvi i ajudant-lo en el camí cap a la pròpia autonomia per afrontar els esdeveniments i trastorns emocionals que alteren al seu benestar.